ST JOHN AMBULANCE

FREQUENCYLOCATION
141.3375 MHzTokoroa
141.4125 MHz Reporoa
141.4375 MHz Taupo
141.3875 MHz Rotorua