ST JOHN AMBULANCE

141.3250 MHz   Waihi                    
141.3375 MHz   Coromandel                 
141.3500 MHz   Thames                
141.3625 MHz   Tairua 
141.4125 MHz   McBeths 

Waikato Frequencies


141.4625 MHz   Huntly/Whakamaru
141.4000 MHz   Te Uku 
141.3625 MHz   Te Kuiti
141.3375 MHz   Whakamaru
141.3750 MHz   Taumaranui
141.3250 MHz   Pihanga 
141.4250 MHz   Hamilton City 
141.4500 MHz   Sanitorium Hill
141.4750 MHz   Hamilton / Taupo