NZWR – Whangarei Airport – PUBLIC

NZKT – Kaitaia Airport – PUBLIC

NZKK – Kerikeri/Bay of Islands Airport – PUBLIC